Xe Tải Isuzu 1T9 Đầu Vuông NMR310 Đông Lạnh Thùng Quyền Auto

977.000.000 

Xe tải Isuzu 1T9 đầu vuông NMR310 thùng đông lạnh Quyền Auto, sử dụng máy lạnh thùng Carrier Citimax 700 đạt nhiệt độ lạnh -18 độ C