Xe Cứu Hoả Isuzu 1 Khối Nước Và Bọt Hoá Chất

2.500.000.000 

Xe cứu hoả loại 1.000 lít nước + 100 lít hóa chất, là một loại thiết bị PCCC đây là loại xe chữa cháy sử dụng công nghệ phun bọt nước kết hợp