Một số biển cấm xe tải theo quy chuẩn QCVN:41/2019

Biển cấm tải trọng, tổng tải, xe tải, xe chở hàng nguy hiểm theo quy chuẩn QCVN:41/2019

Biển cấm tải trọng, tổng tải, xe tải, xe chở hàng nguy hiểm theo quy chuẩn QCVN:41/2019Một vài biển báo cấm xe tải theo quy chuẩn QCVN:41/2019

Biển cấm tải trọng, tổng tải, xe tải, xe chở hàng nguy hiểm theo quy chuẩn QCVN:41/2019
Biển cấm tải trọng, tổng tải, xe tải, xe chở hàng nguy hiểm theo quy chuẩn QCVN:41/2019

CĂN CỨ THEO QCVN 41:2019/BGTVT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Phụ lục B: Ý NGHĨA – SỬ DỤNG BIỂN BÁO CẤM

B.6 Biển số P.106 (a,b) “Cấm xe ôtô tải” và Biển số P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm”

  • a) Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.106a “Cấm xe ôtô tải”. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển số P.106a.
  • b) Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, đặt biển số P.106b. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
  • c) Để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm, đặt biển số P.106c.

B.15 Biển số P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe”

  • Để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, đặt biển số P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe”.

Hy vọng thông qua bài viết này, các bác tài có thể hiểu rõ hơn về các biển báo cấm ở trên và có chuyến xe an toàn – tuân thủ pháp luật.

2 thoughts on “Một số biển cấm xe tải theo quy chuẩn QCVN:41/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *