Hiển thị tất cả 8 kết quả

Phụ tùng chính hãng Isuzu Phụ tùng chính hãng Isuzu

Nhập khẩu và cung cấp phụ tùng ô tô xe tải Isuzu chính hãng, uy tín trên thị trường Việt Nam. Bảng giá phụ tùng chính hãng giá rẻ tại kho TP.HCM.

Một vài hình ảnh phụ tùng nhập khẩu trong kho có mã lô, nguồn gốc nhập Nhật Bản:

Một số tên và mã phụ tùng

MÃ SỐ TÊN GỌI ĐƠN GIÁ

8981554580 ĐÈN XI-NHAN BÊN TÀI/ PHỤ
8943965891 ẮC PÍT TÔNG
5878148374 BỘ HƠI
8980549950 BẠC XÉC MĂNG
8970458000 BẠC BIÊN YELLOW
8970458010 BẠC BIÊN GREEN
8971751270 BẠC BIÊN 0.25 (cos 1)
8971751280 BẠC BIÊN 0.50 (cos 2)
8973720760 BẠC BALIÊ 0.25
8972194560 BẠC BALIÊ BLUE
8972194580 BẠC BALIÊ BROWN
1122510360 BẠC LÓT ĐẦU NHỎ TAY BIÊN
8973861890 BẠC CAM
8970778290 TRỤC CAM
8943168000 BULONG XẢ DẦU
5878143474 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ;T=1.475
5878143484 BỘ GIOĂNG ĐẠI TU ;T=1.525
8973333610 BƠM NƯỚC
8971473384 BƠM NHỚT ĐỘNG CƠ
8970337611 BUGI XÔNG
8971408541 CÁNH QUẠT LÀM MÁT ĐỘNG CƠ
8972016710 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC LH
8972016690 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC RH
8973865480 CĂN DỌC TRỤC CƠ
8973865490 CĂN DỌC TRỤC CƠ
8942378610 CẢM BIẾN NHIỆT, NHIỆT KẾ
8971801991 DÂY ĐAI QUẠT GIÓ ĐỘNG CƠ
8971198090 ĐẦU KIM PHUN
8973494910 GIOĂNG NẮP MÁY T=1.575 2-HOLE
8973643860 GIOĂNG ĐÁY CÁT TE
8971198110 KIM PHUN
8973710100 KÉT NƯỚC
8973341001 KÉT SIN HÀN
8973852000 BỘ KÉT LÀM MÁT NHỚT
8970660160 LỒNG QUẠT KÉT NƯỚC
8972108440 BÌNH NƯỚC PHỤ
8971627002 HỘP LỌC GIÓ
8970930230 NẮP HỘP LỌC GIÓ
5876100290 LỌC GIÓ
8941560520 LỌC GIÓ
5876100410 LỌC NHIÊN LIỆU
8971725491 LỌC NHIÊN LIỆU
8944147963 LỌC NHIÊN LIỆU
5876101170 LỌC NHỚT
8971722112 MÁY ĐỀ
8973515720 MÁY PHÁT ĐIỆN
8941332075 NẮP CHÂM NHỚT ĐỘNG CƠ
8971247430 ỐNG CAO SU NƯỚC LÀM MÁT RA
8971474720 ỐNG CAO SU NƯỚC LÀM MÁT VÀO
8943390733 ỐNG CAO SU DẪN CHÂN KHÔNG
8973297800 PHỚT ĐẦU TRỤC CƠ
8976023790 PHỚT ĐUÔI TRỤC CƠ
8943966092 PHỚT GHÍT SUPAP
8971836660 PÍT TÔNG STD
8971350321 TAY BIÊN
8943705790 VÒI RỒNG (VÒI PHUN NHỚT)
8980140480 XY LANH
8971713990 XÚ PÁP XẢ
8971713980 XÚ PÁP HÚT
8971762300 CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU
8973007891 VAN HẰNG NHIỆT LƯU LƯỢNG NƯỚC
8973007921 VAN HẰNG NHIỆT LƯU LƯỢNG NƯỚC
8972550690 CÔNG TẮC TẮT MÁY BẰNG ĐIỆN
8941211521 CÔNG TẮC BÁO BUGI XÔNG
8970944602 THƯỚC THĂM NHỚT
8972193630 LỌC TÁCH NƯỚC
8941449334 BỘ LỌC TÁCH NƯỚC
8978562234 DÂY GA CHÂN GA
8971157300 DÂY GA L=293
8971224942 DÂY GA L=2283
8971796450 VAN ROLL OVER & FLOAT
8973630060 PHAO THẢ THÙNG NHIÊN LIỆU
5878322260 BỘ CUP BEN XYLANH TỔNG CÔN
5878312040 BỘ CUP BEN XYLANH CÔN CON
8971304710 BỘ CUP BEN XYLANH THẮNG CÁI
5878315980 BỘ CÚP BEN THẮNG TRƯỚC 98-07
5878320510 BỘ CÚP BEN THẮNG SAU
8972644420 BỘ CÚP BEN HỘP LÁI
8970202502 BỐ THẮNG TAY
8971884550 BỐ THẮNG TRƯỚC VÀ SAU NQ 03- 2
8982519480 BÓT LÁI CHÍNH #N/A
5878316920 MÁ PHANH TRƯỚC, SAU (K0 XƯƠNG)
8971074140 MAY Ơ TRƯỚC
8971075492 MAY Ơ SAU
8972553130 BI T CÔN 03
8970896520 BI T CÔN -02
9000931720 BI NGOÀI MOAY Ơ TRƯỚC
8981712540 BI TRONG MOAY Ơ TRƯỚC
8971229380 BI TRONG MOAY Ơ SAU
9000936070 BI NGOÀI MOAY Ơ SAU
8980208800 BI QUANG TREO CÁT ĐĂNG
8972279960 BẠC LÓT ẮC NHÍP ĐẦU TRÊN TRC
8971846991 BẠC LÓT ẮC NHÍP ĐẦU DƯỚI TRC
8970748260 BẠC LÓT ẮC NHÍP ĐẦU TRÊN SAU
8971846991 BẠC LÓT ẮC NHÍP ĐẦU DƯỚI SAU
8973107960 BÀN ÉP
8971628001 BẦU TỔNG PHANH (BẦU CHÂN KHÔNG)
8944223804 CAO SU TĂM BÔNG TRƯỚC
8972543870 CAO SU CHASSIS
8972016710 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC LH
8972016690 CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC RH
8971454063 DÍ TRƯỚC
8970851310 DÂY ĐAI BƠM TRỢ LỰC LÁI
8971224942 DÂY GA
8981468470 DÂY ĐI SỐ
8973504340 DÂY SANG SỐ
8971701601 ĐÒN LÁI DỌC
8943821490 ĐỆM TRỤC CAO SU GIẢM SÓC SAU
8972536191 GIẢM SÓC TRƯỚC
8983024730 GIẢM SÓC SAU
8982559591 LÁ CÔN
8982559621 LÁ CÔN -02
8942586091 LƯỚI LỌC NẮP THÙNG NHIÊN LIỆU
8970956862 NẮP KHÓA THÙNG NHIÊN LIỆU
1096254840 PHỚT ĐUÔI QUẢ DỨA
8942481171 PHỚT MOAY Ơ TRƯỚC
8971229370 PHỚT TRONG MOAY Ơ SAU
8943363172 PHỚT NGOÀI MOAY Ơ SAU
1096254840 PHỚT LÁP
8972225100 ROTUYN LÁI LH
8972225090 ROTUYN LÁI RH
5878324000 TRỤC XOAY BÁNH XE
8971344390 TRỤC LÁP NGANG SAU
8971020013 TĂNG BUA SAU
8970815854 (0911105220) 8973598080 TẮC KÊ TRƯỚC TRÁI
8970815842 (0911105220) 8973598070 TẮC KÊ TRƯỚC PHẢI
8970815854 (0911105220) 8973598060(8973598100) TẮC KÊ SAU TRÁI
8970815842 (0911105220) 8973598050(8973598090) TẮC KÊ SAU PHẢI
8970831260 VÀNH CHẬU VÀ QUẢ DỨA (CẦU NHANH)
8970470920 VÀNH CHẬU VÀ QUẢ DỨA
8971447980 XY LANH THẮNG TRƯỚC TRƯỚC LH
8971447960 XY LANH THẮNG TRƯỚC SAU LH
8981176440 XY LANH LY HỢP CÁI
8970328471 XYLANH LY HỢP CON, NQ 98-03
8980047801 XYLANH LY HỢP CON, NQ0502
8971447970 XY LANH THẮNG TRƯỚC TRƯỚC RH
8971447950 XY LANH THẮNG TRƯỚC SAU RH
8973322240 XY LANH THẮNG SAU LH
8973322220 XY LANH THẮNG SAU TRƯỚC RH
8973322230 XY LANH THẮNG SAU SAU RH
8972565250 CẢM BIẾN VẬN TỐC (TỐC ĐỘ) XE
8972618720 THANH LẬT CABIN
8973151660 XY LANH TỔNG PHANH 03-07
8972243710 XY LANH TỔNG PHANH -02
8975830474 GA LĂNG
8975839533 TẤM TRANG TRÍ MẶT CABIN
8975816533 NẮP CHỤP TRÊN ĐÈN PHA
8975839571 TÁM CHE TRƯỚC CABIN (GIỮA 2 ĐÈN PHA)
8975821695 ỐP GIÓ LH
8975824554 ỐP GIÓ RH
8978691271 KÍNH CHẮN GIÓ
8975828157 GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ
8975816243 NẸP KÍNH CHẮN GIÓ (CHỮ U)
8979978540 BẬC LÊN XUỐNG LH
8979978530 BẬC LÊN XUỐNG RH
8979978560 NẮP CHỤP BẬC LÊN XUỐNG LH
8979978550 NẮP CHỤP BẬC LÊN XUỐNG RH
8942625433 GƯƠNG CHIẾU HẬU
8975829913 TAY GƯƠNG LH
8975829873 TAY GƯƠNG RH
8980098220 ĐÈN PHA LH
8980098230 ĐÈN PHA RH
8980108920 XINHAN LH
8980108910 XINHAN RH
8971193010 CHÓA ĐÈN GẦM LH
8971040610 CHÓA ĐÈN GẦM RH
8971345612 CHỔI GẠT MƯA LH
8972268880 CẦN GẠT MƯA LH
8972268870 CẦN GẠT MƯA RH
8973613762 MOTOR GẠT MƯA
8978550666 BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH
8978551390 MOTOR BƠM NƯỚC RỬA KÍNH
8973166881 CÔNG TẮC BÁO SỐ LÙI
8978551870 CÔNG TẮC BÁO DỪNG ĐỖ
8973582480 CÔNG TẮC CHÂN CÔN
8978550323 CÔNG TẮC CỬA
8973166881 CÔNG TẮC BÁO VỊ TRÍ SỐ TRUNG