Các trường hợp miễn đăng kiểm lần đầu theo TT 02/2023/TT-BGTVT

Từ 0h ngày 22/03/2023, chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới theo thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ban hành ngày 21/02/2023.

 

Các trường hợp miễn đăng kiểm lần đầu theo thông tư 02/2023/TT-BGTVT

Bộ Giao Thông Vận Tải (BGTVT) đã chính thức ban hành thông tư số 02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể các trường hợp được miễn kiểm định (đăng kiểm; xét lưu hành;) như sau:

Theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: “Điều 5. Địa điểm thực hiện kiểm định, đối tượng kiểm định, miễn kiểm định lần đầu

  • Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì được miễn kiểm định lần đầu.”

Ngoài ra, thông tư 02 BGTVT còn quy định lại một số hạng mục kiểm định, thời gian chu kỳ kiểm định của từng loại xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TEST5741