Xe mới có giấy hẹn đăng ký thì có được đi đăng kiểm không?

Xe mới có giấy hẹn đăng ký thì có được đi đăng kiểm không?

Trả lời:

Theo thông tư 70/2015/TT-BGTVT xe cơ giới chỉ có Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe, Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định, nếu đạt yêu cầu thì chỉ dán Tem kiểm định và cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định (giấy hẹn đăng kiểm) cho chủ xe. Khi chủ xe xuất trình giấy đăng ký xe và giấy hẹn đăng kiểm thì Đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *