Triệu hồi xe tải Isuzu QKR đầu vuông

Triệu hồi sản phẩm xe tải Isuzu QKR đầu vuông

Ngày hôm nay, 25-9, nguồn tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nhà máy Isuzu Việt Nam (Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam, gọi tắt là IVC) đã có thông báo triệu hồi sản phẩm số THSP/2023/31.
Triệu hồi sản phẩm là hành động rất bình thường, khi mà nhà sản xuất phát hiện lỗi hoặc nguy cơ lỗi ở một hoặc một vài bộ phận nào đó trên xe, nhà sản xuất sẽ tiến hành gửi thông báo đến khách hàng qua nhiều kênh khác nhau.

Theo thông báo triệu hồi, IVC xin thông báo đến 5.879 chiếc xe tải Isuzu (số khung, số máy đính kèm) thuộc các model (số loại) sau:

  • QKR QLR77FE4;
  • QKR QLR77FE4A;
  • QKR QMR77HE4;
  • QKR QMR77HE4A;
  • QKR QLR77FE5;
  • QKR QMR77HE5;
  • QKR QMR77HE5A;

Có thời gian sản xuất: từ tháng 04 – 2021 đến tháng 03 – 2023.

Địa điểm thực hiện sửa chữa: Tại tất cả đại lý Isuzu trên toàn quốc, xem định vị Isuzu Hóc Môn tại đây:

Lỗi xe tải Isuzu QKR đầu vuông có thể mắc phải là gì: theo mô tả của IVC, bộ dây điện khung xe có một nhánh đi vào hộp rờ-le (relay) chính, trong quá trình sử dụng, dây này có thể bị cọ xát với quang nhíp (quang treo nhíp) trước bên trái (bên tài) dẫn đến đứt dây, mất kết nối hệ thống điện, động cơ sẽ ngưng hoạt động hoặc không khởi động được.

Những xe được lắp ráp từ ngày 03/03/2023 đã được IVC khắc phục triệt để.

Đối với những xe xuất xưởng trước ngày 03/03/2023, IVC sẽ kiểm tra khắc phục theo chương trình triệu hồi bằng các định tuyến (cố định) lại bộ dây điện và khung xe bằng loại dây rút phù hợp để đảm bảo an toàn.

Việc triệu hồi do đại lý Isuzu đảm nhận, Isuzu sẽ kiểm tra và điều chỉnh lại (Miễn phí).

Thời gian thực hiện dữ kiến 4,5 giờ/xe.

IVC khuyến nghị khách hàng nên nhanh chóng mang xe có số khung số máy bên dưới vào các đại lý trên toàn quốc để khắc phục:

STT Số VIN Số máy Ngày sản xuất xe Mã kiểu loại
1 RLE1LR77FMV100005 156L63 18/08/2021 QKR QLR77FE4
2 RLE1LR77FMV100006 156L68 19/08/2021 QKR QLR77FE4
3 RLE1LR77FMV100008 156L85 19/08/2021 QKR QLR77FE4
4 RLE1LR77FMV100009 156L72 14/08/2021 QKR QLR77FE4
5 RLE1LR77FMV100010 156L91 14/08/2021 QKR QLR77FE4
6 RLE1LR77FMVA00011 156L98 19/08/2021 QKR QLR77FE4A
7 RLE1LR77FMVA00012 156M11 20/08/2021 QKR QLR77FE4A
8 RLE1LR77FMVA00013 156L78 20/08/2021 QKR QLR77FE4A
9 RLE1LR77FMVA00014 156M05 20/08/2021 QKR QLR77FE4A
10 RLE1LR77FMVA00015 156M14 14/08/2021 QKR QLR77FE4A
11 RLE1LR77FMVA00016 156M19 15/08/2021 QKR QLR77FE4A
12 RLE1LR77FMV100029 165U77 29/10/2021 QKR QLR77FE4
13 RLE1LR77FMV100030 165U83 29/10/2021 QKR QLR77FE4
14 RLE1LR77FMV100031 165U80 29/10/2021 QKR QLR77FE4
15 RLE1LR77FMV100032 165U85 29/10/2021 QKR QLR77FE4
16 RLE1LR77FMV100033 165U86 29/10/2021 QKR QLR77FE4
17 RLE1LR77FMV100034 165U97 29/10/2021 QKR QLR77FE4
18 RLE1LR77FMV100035 165U91 29/10/2021 QKR QLR77FE4
19 RLE1LR77FMV100036 165U94 29/10/2021 QKR QLR77FE4
20 RLE1LR77FMV100037 165U92 29/10/2021 QKR QLR77FE4
21 RLE1LR77FMV100038 165U89 29/10/2021 QKR QLR77FE4
22 RLE1LR77FMV100039 165U75 29/10/2021 QKR QLR77FE4
23 RLE1LR77FMV100040 165U73 29/10/2021 QKR QLR77FE4
24 RLE1LR77FMV100041 165V64 29/10/2021 QKR QLR77FE4
25 RLE1LR77FMV100042 165V54 29/10/2021 QKR QLR77FE4
26 RLE1LR77FMV100043 165V57 29/10/2021 QKR QLR77FE4
27 RLE1LR77FMV100044 165V47 29/10/2021 QKR QLR77FE4
28 RLE1LR77FMV100045 165V50 29/10/2021 QKR QLR77FE4
29 RLE1LR77FMV100046 165V66 29/10/2021 QKR QLR77FE4
30 RLE1LR77FMV100047 165V67 29/10/2021 QKR QLR77FE4
31 RLE1LR77FMV100048 165V72 30/10/2021 QKR QLR77FE4
32 RLE1LR77FMV100049 165V69 30/10/2021 QKR QLR77FE4
33 RLE1LR77FMV100050 165V77 30/10/2021 QKR QLR77FE4
34 RLE1LR77FMV100051 165V62 30/10/2021 QKR QLR77FE4
35 RLE1LR77FMV100052 165V74 30/10/2021 QKR QLR77FE4
36 RLE1LR77FMV100053 165V39 06/11/2021 QKR QLR77FE4
37 RLE1LR77FMV100054 165V34 06/11/2021 QKR QLR77FE4
38 RLE1LR77FMV100055 165V27 06/11/2021 QKR QLR77FE4
39 RLE1LR77FMV100056 165V30 06/11/2021 QKR QLR77FE4
40 RLE1LR77FMV100057 165V59 06/11/2021 QKR QLR77FE4
41 RLE1LR77FMV100058 165V53 06/11/2021 QKR QLR77FE4
42 RLE1LR77FMV100059 165V41 06/11/2021 QKR QLR77FE4
43 RLE1LR77FMV100060 165V31 06/11/2021 QKR QLR77FE4
44 RLE1LR77FMV100061 165V29 06/11/2021 QKR QLR77FE4
45 RLE1LR77FMV100062 165V36 06/11/2021 QKR QLR77FE4
46 RLE1LR77FMV100063 165V45 06/11/2021 QKR QLR77FE4
47 RLE1LR77FMV100064 165V48 06/11/2021 QKR QLR77FE4
48 RLE1LR77FMV100065 166B80 06/11/2021 QKR QLR77FE4
49 RLE1LR77FMV100066 166B89 06/11/2021 QKR QLR77FE4
50 RLE1LR77FMV100067 166B96 06/11/2021 QKR QLR77FE4
51 RLE1LR77FMV100068 166C05 06/11/2021 QKR QLR77FE4
52 RLE1LR77FMV100069 166C15 06/11/2021 QKR QLR77FE4
53 RLE1LR77FMV100070 166C22 06/11/2021 QKR QLR77FE4
54 RLE1LR77FMV100071 166C31 06/11/2021 QKR QLR77FE4
55 RLE1LR77FMV100072 166C41 06/11/2021 QKR QLR77FE4
56 RLE1LR77FMV100073 166C48 06/11/2021 QKR QLR77FE4
57 RLE1LR77FMV100074 166C56 06/11/2021 QKR QLR77FE4
58 RLE1LR77FMV100075 166C66 06/11/2021 QKR QLR77FE4
59 RLE1LR77FMV100076 166C75 06/11/2021 QKR QLR77FE4
60 RLE1LR77FMV100077 166C84 08/11/2021 QKR QLR77FE4
61 RLE1LR77FMV100078 166C94 08/11/2021 QKR QLR77FE4
62 RLE1LR77FMV100079 166D11 08/11/2021 QKR QLR77FE4
63 RLE1LR77FMV100080 166D29 08/11/2021 QKR QLR77FE4
64 RLE1LR77FMV100081 166D02 08/11/2021 QKR QLR77FE4
65 RLE1LR77FMV100082 166D20 08/11/2021 QKR QLR77FE4
66 RLE1LR77FMV100083 166E54 08/11/2021 QKR QLR77FE4
67 RLE1LR77FMV100084 166E87 08/11/2021 QKR QLR77FE4
68 RLE1LR77FMV100085 166E72 08/11/2021 QKR QLR77FE4
69 RLE1LR77FMV100086 166F07 08/11/2021 QKR QLR77FE4
70 RLE1LR77FMV100087 166F24 08/11/2021 QKR QLR77FE4
71 RLE1LR77FMV100088 166F38 08/11/2021 QKR QLR77FE4
72 RLE1LR77FMV100089 166M20 08/11/2021 QKR QLR77FE4
73 RLE1LR77FMV100090 166M39 09/11/2021 QKR QLR77FE4
74 RLE1LR77FMV100091 166M46 09/11/2021 QKR QLR77FE4
75 RLE1LR77FMV100092 166M56 09/11/2021 QKR QLR77FE4
76 RLE1LR77FMV100093 166M13 09/11/2021 QKR QLR77FE4
77 RLE1LR77FMV100094 166M28 09/11/2021 QKR QLR77FE4
78 RLE1LR77FMV100095 166M42 09/11/2021 QKR QLR77FE4
79 RLE1LR77FMV100096 166M54 09/11/2021 QKR QLR77FE4
80 RLE1LR77FMV100097 166M34 09/11/2021 QKR QLR77FE4
81 RLE1LR77FMV100098 166M48 09/11/2021 QKR QLR77FE4
82 RLE1LR77FMV100099 166M59 09/11/2021 QKR QLR77FE4
83 RLE1LR77FMV100100 166M62 09/11/2021 QKR QLR77FE4
84 RLE1LR77FMV100101 166M06 09/11/2021 QKR QLR77FE4
85 RLE1LR77FMV100102 166M09 09/11/2021 QKR QLR77FE4
86 RLE1LR77FMV100103 166M24 09/11/2021 QKR QLR77FE4
87 RLE1LR77FMV100104 166M26 09/11/2021 QKR QLR77FE4
88 RLE1LR77FMV100105 166M36 09/11/2021 QKR QLR77FE4
89 RLE1LR77FMV100106 166M51 09/11/2021 QKR QLR77FE4
90 RLE1LR77FMV100107 166M73 10/11/2021 QKR QLR77FE4
91 RLE1LR77FMV100108 166M76 10/11/2021 QKR QLR77FE4
92 RLE1LR77FMV100109 166M17 10/11/2021 QKR QLR77FE4
93 RLE1LR77FMV100110 166M32 10/11/2021 QKR QLR77FE4
94 RLE1LR77FMV100111 166M66 10/11/2021 QKR QLR77FE4
95 RLE1LR77FMV100112 166M70 10/11/2021 QKR QLR77FE4
96 RLE1LR77FMVA00113 166N46 10/11/2021 QKR QLR77FE4A
97 RLE1LR77FMVA00114 166N49 10/11/2021 QKR QLR77FE4A
98 RLE1LR77FMV100115 166N53 10/11/2021 QKR QLR77FE4
99 RLE1LR77FMV100116 166N55 10/11/2021 QKR QLR77FE4
100 RLE1LR77FMV100117 166N63 10/11/2021 QKR QLR77FE4
101 RLE1LR77FMV100118 166N67 10/11/2021 QKR QLR77FE4
102 RLE1LR77FMV100119 166N69 10/11/2021 QKR QLR77FE4
103 RLE1MR77HMV100007 156M34 22/08/2021 QKR QMR77HE4
104 RLE1MR77HMV100008 156M54 22/08/2021 QKR QMR77HE4
105 RLE1MR77HMV100009 156M64 22/08/2021 QKR QMR77HE4
106 RLE1MR77HMV100010 156M44 15/08/2021 QKR QMR77HE4
107 RLE1MR77HMV100011 156M51 15/08/2021 QKR QMR77HE4
108 RLE1MR77HMVA00013 156M74 23/08/2021 QKR QMR77HE4A
109 RLE1MR77HMVA00014 156M37 23/08/2021 QKR QMR77HE4A
110 RLE1MR77HMVA00015 156M81 23/08/2021 QKR QMR77HE4A
111 RLE1MR77HMVA00016 156M88 16/08/2021 QKR QMR77HE4A
112 RLE1MR77HMVA00017 156M93 16/08/2021 QKR QMR77HE4A
113 RLE1MR77HMV100030 165V09 30/10/2021 QKR QMR77HE4
114 RLE1MR77HMV100031 165V10 30/10/2021 QKR QMR77HE4
115 RLE1MR77HMV100032 165V17 30/10/2021 QKR QMR77HE4
116 RLE1MR77HMV100033 165V22 30/10/2021 QKR QMR77HE4
117 RLE1MR77HMV100034 165V00 30/10/2021 QKR QMR77HE4
118 RLE1MR77HMV100035 165V03 30/10/2021 QKR QMR77HE4
119 RLE1MR77HMV100036 165V05 30/10/2021 QKR QMR77HE4
120 RLE1MR77HMV100037 165V08 30/10/2021 QKR QMR77HE4
121 RLE1MR77HMV100038 165V12 30/10/2021 QKR QMR77HE4
122 RLE1MR77HMV100039 165V14 30/10/2021 QKR QMR77HE4
123 RLE1MR77HMV100040 165V20 30/10/2021 QKR QMR77HE4
124 RLE1MR77HMV100041 165V25 30/10/2021 QKR QMR77HE4
125 RLE1MR77HMV100042 165W35 30/10/2021 QKR QMR77HE4
126 RLE1MR77HMV100043 165W22 30/10/2021 QKR QMR77HE4
127 RLE1MR77HMV100044 165W18 30/10/2021 QKR QMR77HE4
128 RLE1MR77HMV100045 165W32 30/10/2021 QKR QMR77HE4
129 RLE1MR77HMV100046 165V87 30/10/2021 QKR QMR77HE4
130 RLE1MR77HMV100047 165V92 30/10/2021 QKR QMR77HE4
131 RLE1MR77HMV100048 165W03 30/10/2021 QKR QMR77HE4
132 RLE1MR77HMV100049 165W20 30/10/2021 QKR QMR77HE4
133 RLE1MR77HMV100050 165W16 30/10/2021 QKR QMR77HE4
134 RLE1MR77HMV100051 165V90 30/10/2021 QKR QMR77HE4
135 RLE1MR77HMV100052 165W27 30/10/2021 QKR QMR77HE4
136 RLE1MR77HMV100053 165V84 30/10/2021 QKR QMR77HE4
137 RLE1MR77HMV100054 165W06 06/11/2021 QKR QMR77HE4
138 RLE1MR77HMV100055 165V99 06/11/2021 QKR QMR77HE4
139 RLE1MR77HMV100056 165V79 06/11/2021 QKR QMR77HE4
140 RLE1MR77HMV100057 165V82 06/11/2021 QKR QMR77HE4
141 RLE1MR77HMV100058 165W08 06/11/2021 QKR QMR77HE4
142 RLE1MR77HMV100059 165V94 06/11/2021 QKR QMR77HE4
143 RLE1MR77HMV100060 165V83 08/11/2021 QKR QMR77HE4
144 RLE1MR77HMV100061 165V96 08/11/2021 QKR QMR77HE4
145 RLE1MR77HMV100062 165W13 08/11/2021 QKR QMR77HE4
146 RLE1MR77HMV100063 165W25 08/11/2021 QKR QMR77HE4
147 RLE1MR77HMV100064 165W11 08/11/2021 QKR QMR77HE4
148 RLE1MR77HMV100065 165W37 08/11/2021 QKR QMR77HE4
149 RLE1MR77HMV100066 166A74 08/11/2021 QKR QMR77HE4
150 RLE1MR77HMV100068 166A91 08/11/2021 QKR QMR77HE4
151 RLE1MR77HMV100069 166B18 08/11/2021 QKR QMR77HE4
152 RLE1MR77HMV100070 166B44 08/11/2021 QKR QMR77HE4
153 RLE1MR77HMV100071 166B53 08/11/2021 QKR QMR77HE4
154 RLE1MR77HMV100072 166B63 08/11/2021 QKR QMR77HE4
155 RLE1MR77HMV100073 166B70 08/11/2021 QKR QMR77HE4
156 RLE1MR77HMV100074 166B00 08/11/2021 QKR QMR77HE4
157 RLE1MR77HMV100075 166B11 08/11/2021 QKR QMR77HE4
158 RLE1MR77HMV100076 166B27 08/11/2021 QKR QMR77HE4
159 RLE1MR77HMV100077 166B35 08/11/2021 QKR QMR77HE4
160 RLE1MR77HMVA00078 166F44 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
161 RLE1MR77HMVA00079 166F51 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
162 RLE1MR77HMVA00080 166J68 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
163 RLE1MR77HMV100081 166J76 09/11/2021 QKR QMR77HE4
164 RLE1MR77HMV100082 166J87 09/11/2021 QKR QMR77HE4
165 RLE1MR77HMV100083 166J95 09/11/2021 QKR QMR77HE4
166 RLE1MR77HMV100084 166K07 09/11/2021 QKR QMR77HE4
167 RLE1MR77HMV100085 166K15 09/11/2021 QKR QMR77HE4
168 RLE1MR77HMV100086 166K77 09/11/2021 QKR QMR77HE4
169 RLE1MR77HMV100087 166K86 09/11/2021 QKR QMR77HE4
170 RLE1MR77HMV100088 166K93 09/11/2021 QKR QMR77HE4
171 RLE1MR77HMV100089 166L02 09/11/2021 QKR QMR77HE4
172 RLE1MR77HMVA00090 166L10 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
173 RLE1MR77HMVA00091 166L18 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
174 RLE1MR77HMVA00092 166L27 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
175 RLE1MR77HMVA00093 166L35 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
176 RLE1MR77HMVA00094 166L42 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
177 RLE1MR77HMVA00095 166L51 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
178 RLE1MR77HMVA00096 166L60 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
179 RLE1MR77HMVA00097 166L78 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
180 RLE1MR77HMVA00098 166L70 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
181 RLE1MR77HMVA00099 166L87 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
182 RLE1MR77HMVA00100 166L94 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
183 RLE1MR77HMVA00101 166L99 09/11/2021 QKR QMR77HE4A
184 RLE1MR77HMVA00102 166M83 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
185 RLE1MR77HMVA00103 166M90 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
186 RLE1MR77HMVA00104 166M92 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
187 RLE1MR77HMVA00105 166M93 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
188 RLE1MR77HMVA00106 166N02 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
189 RLE1MR77HMVA00107 166N04 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
190 RLE1MR77HMVA00108 166N13 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
191 RLE1MR77HMVA00109 166N14 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
192 RLE1MR77HMVA00110 166M79 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
193 RLE1MR77HMVA00111 166M81 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
194 RLE1MR77HMVA00112 166M85 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
195 RLE1MR77HMVA00113 166N00 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
196 RLE1MR77HMVA00114 166M95 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
197 RLE1MR77HMVA00115 166N06 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
198 RLE1MR77HMVA00116 166N16 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
199 RLE1MR77HMVA00117 166N23 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
200 RLE1MR77HMVA00118 166N21 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
201 RLE1MR77HMVA00119 166N25 10/11/2021 QKR QMR77HE4A
202 RLE1MR77HMVA00120 166N27 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
203 RLE1MR77HMVA00121 166N34 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
204 RLE1MR77HMVA00122 166N32 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
205 RLE1MR77HMVA00123 166N35 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
206 RLE1MR77HMVA00124 166N37 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
207 RLE1MR77HMVA00125 166N42 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
208 RLE1MR77HMVA00126 166P13 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
209 RLE1MR77HMVA00127 166P26 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
210 RLE1MR77HMVA00128 166P36 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
211 RLE1MR77HMVA00129 166P41 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
212 RLE1MR77HMVA00130 166P40 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
213 RLE1MR77HMVA00131 166P43 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
214 RLE1MR77HMVA00132 166P44 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
215 RLE1MR77HMVA00133 166P48 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
216 RLE1MR77HMVA00134 166P11 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
217 RLE1MR77HMVA00135 166P23 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
218 RLE1MR77HMVA00136 166P30 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
219 RLE1MR77HMVA00137 166P35 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
220 RLE1MR77HMVA00138 166P06 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
221 RLE1MR77HMVA00139 166P07 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
222 RLE1MR77HMVA00140 166P17 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
223 RLE1MR77HMVA00141 166P21 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
224 RLE1MR77HMVA00142 166P08 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
225 RLE1MR77HMVA00143 166P12 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
226 RLE1MR77HMVA00144 166P18 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
227 RLE1MR77HMVA00145 166P20 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
228 RLE1MR77HMVA00146 166P25 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
229 RLE1MR77HMVA00147 166P31 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
230 RLE1MR77HMVA00148 166P34 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
231 RLE1MR77HMVA00149 166P47 11/11/2021 QKR QMR77HE4A
232 RLE1LR77FM5100001 143N44 28/04/2021 QKR QLR77FE5
233 RLE1LR77FM5100002 143T03 28/04/2021 QKR QLR77FE5
234 RLE1LR77FM5100017 164L96 28/12/2021 QKR QLR77FE5
235 RLE1LR77FM5100018 164M10 28/12/2021 QKR QLR77FE5
236 RLE1LR77FM5100019 164M15 28/12/2021 QKR QLR77FE5
237 RLE1LR77FM5100020 164D59 28/12/2021 QKR QLR77FE5
238 RLE1LR77FM5100027 164L76 28/12/2021 QKR QLR77FE5
239 RLE1MR77HM5100002 144C32 28/04/2021 QKR QMR77HE5
240 RLE1MR77HM5100003 144C64 28/04/2021 QKR QMR77HE5
241 RLE1MR77HM5A00004 143W43 28/04/2021 QKR QMR77HE5A
242 RLE1MR77HM5A00005 143W70 28/04/2021 QKR QMR77HE5A
243 RLE1MR77HM5100020 164M94 28/12/2021 QKR QMR77HE5
244 RLE1MR77HM5100021 164M63 28/12/2021 QKR QMR77HE5
245 RLE1MR77HM5100022 164M75 28/12/2021 QKR QMR77HE5
246 RLE1MR77HM5A00027 164M24 28/12/2021 QKR QMR77HE5A
247 RLE1MR77HM5A00028 164M29 28/12/2021 QKR QMR77HE5A
248 RLE1MR77HM5A00029 164M43 28/12/2021 QKR QMR77HE5A
249 RLE1LR77FNV100120 166N70 21/01/2022 QKR QLR77FE4
250 RLE1LR77FNV100121 166N58 21/01/2022 QKR QLR77FE4
251 RLE1LR77FNV100122 166N60 21/01/2022 QKR QLR77FE4
252 RLE1LR77FNV100123 166N76 21/01/2022 QKR QLR77FE4
253 RLE1LR77FNV100124 166N77 21/01/2022 QKR QLR77FE4
254 RLE1LR77FNV100126 180S50 28/06/2022 QKR QLR77FE4
255 RLE1LR77FNV100127 180S57 28/06/2022 QKR QLR77FE4
256 RLE1LR77FNV100128 180S60 28/06/2022 QKR QLR77FE4
257 RLE1LR77FNV100129 180S43 28/06/2022 QKR QLR77FE4
258 RLE1LR77FNV100130 180S64 28/06/2022 QKR QLR77FE4
259 RLE1LR77FNV100131 180S74 28/06/2022 QKR QLR77FE4
260 RLE1LR77FNV100132 180S77 28/06/2022 QKR QLR77FE4
261 RLE1LR77FNV100133 180S70 28/06/2022 QKR QLR77FE4
262 RLE1LR77FNV100134 180S83 28/06/2022 QKR QLR77FE4
263 RLE1LR77FNV100135 180S88 28/06/2022 QKR QLR77FE4
264 RLE1LR77FNV100136 180S91 28/06/2022 QKR QLR77FE4
265 RLE1LR77FNV100137 181D04 28/06/2022 QKR QLR77FE4
266 RLE1LR77FNV100138 181D10 28/06/2022 QKR QLR77FE4
267 RLE1LR77FNV100139 181D17 28/06/2022 QKR QLR77FE4
268 RLE1LR77FNV100140 181D21 28/06/2022 QKR QLR77FE4
269 RLE1LR77FNV100141 181D29 28/06/2022 QKR QLR77FE4
270 RLE1LR77FNV100142 181D35 28/06/2022 QKR QLR77FE4
271 RLE1LR77FNV100143 181D41 28/06/2022 QKR QLR77FE4
272 RLE1LR77FNV100144 181D45 28/06/2022 QKR QLR77FE4
273 RLE1LR77FNV100145 181D52 28/06/2022 QKR QLR77FE4
274 RLE1LR77FNV100146 181D59 28/06/2022 QKR QLR77FE4
275 RLE1LR77FNV100147 181D64 28/06/2022 QKR QLR77FE4
276 RLE1LR77FNV100148 181D72 28/06/2022 QKR QLR77FE4
277 RLE1LR77FNV100149 181K75 28/06/2022 QKR QLR77FE4
278 RLE1LR77FNV100150 181K83 28/06/2022 QKR QLR77FE4
279 RLE1LR77FNV100151 181K86 28/06/2022 QKR QLR77FE4
280 RLE1LR77FNV100152 181L02 28/06/2022 QKR QLR77FE4
281 RLE1LR77FNV100153 181K90 28/06/2022 QKR QLR77FE4
282 RLE1LR77FNV100154 181K99 29/06/2022 QKR QLR77FE4
283 RLE1LR77FNV100155 181L10 29/06/2022 QKR QLR77FE4
284 RLE1LR77FNV100156 181L19 29/06/2022 QKR QLR77FE4
285 RLE1LR77FNV100157 181L16 29/06/2022 QKR QLR77FE4
286 RLE1LR77FNV100158 181L27 29/06/2022 QKR QLR77FE4
287 RLE1LR77FNV100159 181L32 29/06/2022 QKR QLR77FE4
288 RLE1LR77FNV100160 181L36 29/06/2022 QKR QLR77FE4
289 RLE1LR77FNV100161 181T39 28/06/2022 QKR QLR77FE4
290 RLE1LR77FNV100162 181T46 28/06/2022 QKR QLR77FE4
291 RLE1LR77FNV100163 181T62 28/06/2022 QKR QLR77FE4
292 RLE1LR77FNV100164 181T66 28/06/2022 QKR QLR77FE4
293 RLE1LR77FNV100165 181T31 29/06/2022 QKR QLR77FE4
294 RLE1LR77FNV100166 181T36 29/06/2022 QKR QLR77FE4
295 RLE1LR77FNV100167 181T52 29/06/2022 QKR QLR77FE4
296 RLE1LR77FNV100168 181T54 29/06/2022 QKR QLR77FE4
297 RLE1LR77FNV100169 181T07 29/06/2022 QKR QLR77FE4
298 RLE1LR77FNV100170 181T16 29/06/2022 QKR QLR77FE4
299 RLE1LR77FNV100171 181T20 29/06/2022 QKR QLR77FE4
300 RLE1LR77FNV100172 181T23 29/06/2022 QKR QLR77FE4
301 RLE1LR77FNV100173 182A25 29/06/2022 QKR QLR77FE4
302 RLE1LR77FNV100174 182A34 29/06/2022 QKR QLR77FE4
303 RLE1LR77FNV100175 182A38 29/06/2022 QKR QLR77FE4
304 RLE1LR77FNV100176 182A43 29/06/2022 QKR QLR77FE4
305 RLE1LR77FNV100177 181Z86 29/06/2022 QKR QLR77FE4
306 RLE1LR77FNV100178 181Z97 29/06/2022 QKR QLR77FE4
307 RLE1LR77FNV100179 182A02 29/06/2022 QKR QLR77FE4
308 RLE1LR77FNV100180 182A16 29/06/2022 QKR QLR77FE4
309 RLE1LR77FNV100181 181Z83 29/06/2022 QKR QLR77FE4
310 RLE1LR77FNV100182 181Z88 29/06/2022 QKR QLR77FE4
311 RLE1LR77FNV100183 182A06 29/06/2022 QKR QLR77FE4
312 RLE1LR77FNV100184 182A50 29/06/2022 QKR QLR77FE4
313 RLE1LR77FNV100185 182H09 29/06/2022 QKR QLR77FE4
314 RLE1LR77FNV100186 182H12 29/06/2022 QKR QLR77FE4
315 RLE1LR77FNV100187 182H18 29/06/2022 QKR QLR77FE4
316 RLE1LR77FNV100188 182H31 29/06/2022 QKR QLR77FE4
317 RLE1LR77FNV100189 182H28 29/06/2022 QKR QLR77FE4
318 RLE1LR77FNV100190 182H35 29/06/2022 QKR QLR77FE4
319 RLE1LR77FNV100191 182H43 29/06/2022 QKR QLR77FE4
320 RLE1LR77FNV100192 182J90 29/06/2022 QKR QLR77FE4
321 RLE1LR77FNV100193 182H47 29/06/2022 QKR QLR77FE4
322 RLE1LR77FNV100194 182H54 29/06/2022 QKR QLR77FE4
323 RLE1LR77FNV100195 182H61 29/06/2022 QKR QLR77FE4
324 RLE1LR77FNV100196 182H64 29/06/2022 QKR QLR77FE4
325 RLE1LR77FNV100197 182M56 05/07/2022 QKR QLR77FE4
326 RLE1LR77FNV100198 182M61 05/07/2022 QKR QLR77FE4
327 RLE1LR77FNV100199 182M67 05/07/2022 QKR QLR77FE4
328 RLE1LR77FNV100200 182M71 05/07/2022 QKR QLR77FE4
329 RLE1LR77FNV100201 182M79 05/07/2022 QKR QLR77FE4
330 RLE1LR77FNV100202 182M82 05/07/2022 QKR QLR77FE4
331 RLE1LR77FNV100203 182M89 06/07/2022 QKR QLR77FE4
332 RLE1LR77FNV100204 182N00 06/07/2022 QKR QLR77FE4
333 RLE1LR77FNV100205 182M96 06/07/2022 QKR QLR77FE4
334 RLE1LR77FNV100206 182N05 06/07/2022 QKR QLR77FE4
335 RLE1LR77FNV100207 182N12 06/07/2022 QKR QLR77FE4
336 RLE1LR77FNVA00208 182N15 06/07/2022 QKR QLR77FE4A
337 RLE1LR77FNV100209 182R41 06/07/2022 QKR QLR77FE4
338 RLE1LR77FNV100210 182R50 06/07/2022 QKR QLR77FE4
339 RLE1LR77FNV100211 182R71 06/07/2022 QKR QLR77FE4
340 RLE1LR77FNV100212 182R74 06/07/2022 QKR QLR77FE4
341 RLE1LR77FNV100213 182R57 06/07/2022 QKR QLR77FE4
342 RLE1LR77FNV100214 182R64 06/07/2022 QKR QLR77FE4
343 RLE1LR77FNV100215 182R81 06/07/2022 QKR QLR77FE4
344 RLE1LR77FNV100216 182R90 06/07/2022 QKR QLR77FE4
345 RLE1LR77FNV100217 182R97 06/07/2022 QKR QLR77FE4
346 RLE1LR77FNV100218 182S01 06/07/2022 QKR QLR77FE4
347 RLE1LR77FNV100219 182S10 07/07/2022 QKR QLR77FE4
348 RLE1LR77FNV100220 182S14 07/07/2022 QKR QLR77FE4
349 RLE1LR77FNV100221 182X47 07/07/2022 QKR QLR77FE4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *