Tem Đăng Kiểm Và Niên Hạn Đăng Kiểm mới

Tem đăng kiểm mới kinh doanh vận tải

Tem Đăng Kiểm Và Niên Hạn Đăng Kiểm mới

Tem Đăng Kiểm Và Niên Hạn Đăng Kiểm mới
Tem Đăng Kiểm Và Niên Hạn Đăng Kiểm mới

1/10/2021 TP. HCM nới lỏng giãn cách, bắt đầu giai đoạn bình thường mới.
-Từ ngày 01/10/2021 lĩnh vực Đăng kiểm xe cơ giới cũng xe có một số thay đổi mới theo thông tư số 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành được áp dụng như: Ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ ngồi được tăng chu kỳ kiểm định. (Isuzu24h.com gửi đến bạn hình ảnh dưới)
+ Từ 1-10, ô tô 9 chỗ trở xuống, sản xuất đến 5 năm, có kinh doanh vận tải sẽ có chu kỳ kiểm định lần đầu 24 tháng, chu kỳ định kỳ là 12 tháng, tăng 6 tháng so với hiện nay.
+ Xe đăng ký KDVT kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ 24 tháng (tăng 6 tháng so với hiện nay), các chu kỳ tiếp theo có thời hạn 12 tháng/lần (tăng 6 tháng). Xe sản xuất trên 5 năm có chu kỳ kiểm định 6 tháng/ lần.
+Đáng chú ý, từ 1-10, các trung tâm đăng kiểm sẽ cấp tem kiểm định phân biệt xe không kinh doanh vận tải và xe kinh doanh vận tải bằng màu sắc để dễ nhận diện trong giám sát, quản lý. Xe được cấp tem kiểm định có nền màu vàng phía trên và xanh lá cây phía dưới cấp cho xe kinh doanh vận tải; nền màu xanh dương phía trên và xanh lá cây phía dưới cấp cho xe không kinh doanh vận tải. Với những xe đã cấp tem kiểm định màu vàng trước đây sẽ sử dụng đến hết chu kỳ kiểm định.
+Lưu ý các các chủ phương tiện cần kiểm tra các vi phạm hành chính và xử lý trước khi đến kiểm định để được cấp đủ chu kỳ kiểm định của xe. Ngoài ra nếu chưa kịp xử lý hành chính thì sẽ được cấp GCN và TEM Có thời hạn 15 ngày tạo điều kiện cho các chủ phương tiện có thời gian đi xử lý vi phạm hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *