Khi tôi mua xe cũ cần lưu ý giấy tờ gì?

Khi mua xe cũ đã qua sử dụng, tôi cần phải lưu ý những giấy [...]

Khi đi đăng kiểm cần phải mang theo các loại giấy tờ gì?

Khi đi đăng kiểm cần phải mang theo các giấy tờ gì? [...]