Nghị định 41/2023/NĐ-CP giảm 50% phí trước bạ xe ô tô

Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, [...]

Nghị định 103 Giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/12/2021

  Từ ngày 1/12/21 đến 31/5/22, giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu, theo [...]