Giới thiệu thế hệ xe tải đạt chuẩn khí thải Euro 5 của Isuzu

Isuzu đã ra mắt ba dòng xe tải, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 tại Việt Nam, hướng tới bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội

Mức Tiêu Chuẩn Khí Thải Mới Cho Xe Ô Tô

Việt Nam áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe ô tô, xe tải tham gia giao thông dựa theo Quyết định số 16/2019/QĐ-TTG được ban hành ngày 28/03/2019

TEST5741