Khai Trương Đại Lý Xe Tải Isuzu Hóc Môn I-Trucks Tây Bắc Sài Gòn

Tổng quan lễ khai trương đại lý xe tải Isuzu Hóc Môn I-Trucks Tây Bắc Sài Gòn, kèm theo đó là một số khuyến mãi đến từ đại lý TBSG nhân dịp khai trương

Khuyến mãi Isuzu quý 1- 2019 (từ 20/2 đến 31/3/2019)

Chương trình khuyến mãi mua xe tải Isuzu quý 1/2019 của Isuzu Hóc Môn, tặng 200 lít dầu, tăng phí đuờng bộ, tặng bộ hộp đen giám sát hành trình.

TEST5741