Nghị định 103 Giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày 1/12/2021

  Từ ngày 1/12/21 đến 31/5/22, giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu, theo [...]