Xe mới chưa có biển số có thể di chuyển về tỉnh không?

Tôi mua xe mới ở đại lý HCM chưa có biển số có thể di chuyển về tỉnh không? Nếu được thì trong bao lâu, cần giấy tờ gì và căn cứ theo văn bản pháp luật nào?

Đăng ký xe online từ hôm nay

Người dân có thể thực hiện online: đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên; đăng ký tạm thời; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

TEST5741