Xe mới chưa có biển số có thể di chuyển về tỉnh không?

Tôi mua xe mới ở đại lý HCM chưa có biển số có thể di chuyển về tỉnh không? Nếu được thì trong bao lâu, cần giấy tờ gì và căn cứ theo văn bản pháp luật nào?

TEST5741